O nama

Recenzija Autor Obrt Autorska prava Uvjeti korištenja Reference

Recenzija

Recenzent: Mateo Vidović, dipl.oecc. za ZAVRŠNI SPECIJALISTIČKI RAD „SPREMNOST KNJIGOVODSTVENIH SERVISA NA PRIHVAĆANJE RAČUNARSTVA U OBLAKU ZA POSLOVNE APLIKACIJE“, SVEUČILIŠTE U SPLITU EKONOMSKI FAKULTET Poslijediplomski specijalistički studij: „Poslovna ekonomija“ „Financijski management“, Split, ožujak, 2016.

Poduzeće - obrt Slavanconsult osnovano je devedesetih godina. Vlasnik tvrtke je ujedno i jedini zaposlenik a tijekom 30 godišnjeg radnog staža stekao je veliko iskustvo u radu na financijsko-računovodstvenim, knjigovodstvenim i plansko analitičkim poslovima u više tvrtki. Tokom 90-ih godina osniva obrta a zatim i poduzeće koje se bavi djelatnošću pružanja poslovnih usluga, konzaltinga, organizacije, poreznog savjetovanja i knjigovodstva. Stečeno znanje i iskustvo na polju financija i računovodstva poslužilo je za izradu aplikacija za vođenje knjigovodstva malih tvrtki, obrtnika i udruga – UPS (upravljački poslovni sustav).

Poslovni program UPS, proizvođač na svojim web stranicama opisuje na slijedeći način: „ Svakom poduzetniku da bi bio uspješan potrebne su informacije o stanju imovine s kojom je ušao u posao. Rješenje problema je u pouzdanom, jednostavnom, praktičnom i jeftinom poslovnom softveru - Upravljački poslovni sustav (UPS). Knjigovodstveni program je besplatan, ne plaća se održavanje jedino godišnja obnova licence. Sve aplikacije i obrasci se tokom godine ažuriraju i dostavljaju na e-mail korisnika. Upute za korištenje sadržane su u samom knjigovodstvenom programu. Za korištenje knjigovodstvenog programa potrebno je: Windows 95/98/ME/2000/XP,..., Internet Explorer (ili neki drugi internet preglednik), MS Office, pristup internetu.

Ponuda programa proizvođača odnosi se na programe za Fakturiranje, vođenje knjiga obrtnika, program za blagajničko poslovanje, Financijsko knjigovodstvo, Obračun Plaća i vođenje knjiga udruga. Uz programe za vođenje tvrtki i obrta Slavanconsult nudi i specijalizirane programe za vođenje knjigovodstva zgrada, izradu poslovnih planova i poslovanje paušalista.

Svi programi izrađeni su u excelu i funkcioniraju kao zasebne cjeline (nisu integrirani) što onemogućuje korištenje iste baze podataka na dva različita programa istog proizvođača a interesantno je napomenuti da proizvođač također nudi i odvojene obrasce vezane za prijavu dohotka, dobiti, para fiskalnih nameta, obrasce vezane za plaće, pdv i obrtnike.

Programe odlikuje jednostavnost koja u pravilu ne zahtjeva održavanje od strane proizvođača te niska cijena. Slavanconsult ne nudi složenije programe za vođenje robno-materijalnog knjigovodstva, proizvodnje i trgovine.

slavan-000000
Slika 01. Sve moje

Pravila o privatnosti

Prilikom upotrebe naših proizvoda i usluga povjeravate nam svoje podatke. Znamo koliko je to velika odgovornost i naporno radimo kako bismo zaštitili vaše podatke i omogućili vam nadzor nad njima.!

Reference

Prelistaj i vidi ispod svakog proizvoda!

Autor

Slavko Ričko, dipl. oec.

Rođen sam 08.05.1960. godine. Završio sam srednju ekonomsku školu financijsko - računovodstvenog smijera u Zaboku. Diplomirao sam 1984. godine na FOI Varaždin i postigao visoku stručnu spremu VII/1 stupnja stručnog naziva DIPLOMIRANI EKONOMISTA smijer Ekonomika OUR-a. U radnom odnosu sam od 11.07.1985. godine. Radio sam kako slijedi:
- 11.07.1985. - 06.03.1989. - Dekor, Zabok - šef FRS-a;
- 01.04.1989. - 17.04.1993. - Komunalac, Konjščina - šef FRS-a;
- 18.04.1993. - 31.07.1993. - Slavanconsult, Konjščina - obrtnik;
- 01.08.1993. - 11.11.1995. - Financijska policija - inspektor;
- 12.11.1995. - 31.01.2001. - Slavanconsult, Konjščina - obrtnik;
- 01.02.2001. - 16.05.2004. - Slavanconsult d.o.o. Konjščina - direktor;
- 17.05.2004. - 31.03.2006. - Poljoprerada, Zagreb - financijski direktor;
- 01.04.2006. - 30.11.2016. - Slavanconsult d.o.o. Konjščina - direktor;
- 01.12.2016. - Slavanconsult, Konjščina - obrtnik;
Od 1990. godina radim na računalu, te kao pionir, u Windows okruženju, MS Officu, html, java i ostalo. Smatram se informatički pismenim! Tokom redovnog obrazovanja učio sam njemački jezik te putem tečaja engleski jezik kojeg svakodnevno usavršavam. U domeni svoga posla mogu komunicirati na oba jezika. Imam vozački ispit B kategorije. Oženjen sam, otac četvero djece. Živim s obitelji u vlastitoj kući u Konjščini. Ne pušim.

Obrt

Slavanconsult, vl. Slavko Ričko, dipl. oec., Obrt za ekonomski inženjering i vođenje poslovnih knjiga

7022 Savjetovanje u vezi s poslovanjem i ostalim upravljanjem
69.20.01 Računovodstveni, knjigovodstveni poslovi
62.01 Izrada računalnih programa (softvera) za računovodstvene sustave

slavanconsult

Autorska prava

- Zabranjeno korištenje informacija, kopiranje i distribuiranje sadržaja u komercijalne svrhe! -

UpS - Software za upravljanje poslovnim sustavima

Dozvola za korištenje dokumenata i materijala sa slavanconsult.hr je zaštićena sa autorskim pravima, a koja se odnose i na sve dokumente i kopije koje su napravljene ili umnožene na slavanconsult.hr (dokumenti). Korištenje dokumenata je za informiranje, osobnu upotrebu i za nekomercijalne svrhe, dokumenti neće biti stavljeni na bilo koju mrežu i dokumenti neće biti mijenjani i prilagođavani. Korištenje dokumenata u druge svrhe je izričito zabranjeno Zakonom i Slavanconsult može goniti svako kršenje tog prava. Ovom obavijesti se napominje da je svaki proizvod, postupak ili metoda opisana u dokumentima intelektualno vlasništvo ćija prava zadržava slavanconsult.hr. slavanconsult.hr ne daje jamstvo o točnosti informacija koje ti dokumenti sadrže.Svi dokumenti, informacije i materijali su na raspolaganju bez ikakvog jamstva kao i bez ugovornih i pravnih jamstava. Dokumenti i/ili informacije i materijali mogu sadržati tehničke nepravilnosti ili tiskarske pogreške. Izmjene informacija su kontinuirane (periodičke), te izmjene su izvedene bez bilo kakve prethodne obavijesti. slavanconsult.hr neće ni u kom slučaju biti odgovoran za bilo kakve direktne, indirektnene, slučajne ekonomske i druge gubitke koji proizlaze iz korištenja ili zloupotrebe informacija i materijala sa slavanconsult.hr, čak i ako je postojala mogućnost za takve gubitke. Niti jedna povezana stranica (link) na slavanconsult.hr nije pod kontrolom slavanconsult.hr, tako slavanconsult.hr nije odgovoran za sadržaj povezanih stranica, niti linkova i promjena koje se nalaze na tim internet stranicama. slavanconsult.hr pruža samo mogučnost dolaska do tih stranica i te stranice na sadrže nikakva odobrenja od strane slavanconsult.hr. Autorska prava (c) 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 , 2019 , 2020 slavanconsult.hr - Autor: Slavko Ričko, dipl. oec. Zadržana su sva prava koja nisu ovdje iskazana. Sve ostale robne marke, trgovačka imena ili imena poduzeća koja su navedena mogu biti robne marke ili registrirani pečati njihovih vlasnika.

Uvjeti korištenja

UpS - Upravljački poslovni sustav

Opći uvjeti korištenja poslovnog programa UpS - Upravljački poslovni sustav (u daljnjem tekstu: UpS uređuju odnose između vlasnika autorskih prava UpS na jednoj strani i korisnika i platitelja na drugoj strani, te uvjete korištenja UpS). Vlasnik autorskih prava UpS je Slavanconsult vl. Slavko Ričko dipl.oec. , Pionirska 4 , 49 282 Konjščina, OIB: 46164211392 (u dt: Slavanconsult). Svaki korisnik može koristiti UpS prema ovim uvjetima. Neovlašteno korištenje UpS ili korištenje u suprotnosti s ovim uvjetima smatra se kršenjem autorskih prava Slavanconsult-a. Korisnik je fizička osoba koja se u UpS identificira s ugovorenim identifikacijskim sredstvima propisanim ovim uvjetima, prihvaća uvjete i koristi UpS u poslovne svrhe u ime i/ili za račun Platitelja ili Organizacije. Licenca donosi pravo do korištenja UpS za istodobnog korisnika prema ogranienjima koja određuje Vrsta licence i uvjeti. Licenca određuje prava korištenja UpS, sukladno Vrsti licence i uvjetima. Vrsta licence je odabir određenih aplikacija UpS i/ili broja usporednih korisnika i/ili broja ovlaštenih organizacija. Platitelj je poslovni subjekt koji sklopi licencni ugovor i koji se obaveže plaćati licencu. Organizacija je poslovni subjekt ćije je djelovanje ovlašteno preko korištenja UpS. Licencni ugovor je ugovor kojim Slavanconsult kao davatelj licence prenosi Licencu na Platitelja. Aplikacija UpS je dio UpS koja sadrži zaključnu cjelinu poslova, u skladu s pravilima struke, potrebnih za provedbu određenih računovodstvenih ili poslovnih zadataka. Licencnina je iznos kojeg Uplatitelj mora uplaćivati za korištenje licence UpS Korisnička podrška je usluga koja omogućava komunikaciju između Korisnika i Slavanconsult. Vlasnik svih materijalnih autorskih prava UpS i izvornog koda UpS je Slavancosult. UpS je registrirana trgovačka marka za informatičke aplikacije u vlasništvu Slavanconsult. Prihvaćanjem uvjeta Korisnik i Platitelj stiču pravo korištenja UpS u skladu s uvjetima i uvjetima Licence. Ako Korisnik krši uvjete, Slavanconsult može, nakon upozorenja Korisnika o kršenju, Korisniku onemogućiti korištenje UpS. Ako Platitelj, Organizacija, Administrator Platitelja ili bilo koji Korisnik koji koristi Licencu Platitelja krši uvjete, Slavanconsult može nakon upozorenja Administratora Platitelja ili Platitelja, s Platiteljem jednostrano i bez otkaznog roka prekinuti Licencni ugovor. Bilo koja ugovorna strana može bilo kada, uz tromjesečni otkazni rok, pisanom obavjesti, otkazati Licencni ugovor putem preporučene ili elektronske pošte. U slučaju otkaza ugovora nijedan Korisnik neće moći koristiti aplikacije UpS koje je koristio na temelju Licence Platitelja. Za objašnjenje slučajeva koje Opći uvjeti ne uređuju, primjenit će se pozitivni propisi Republike Hrvatske koji uređuju to područje. Za rješavanje eventualnih sporova, koji bi nastali u vezi s korištenjem i upotrebom UpS, nadležan je sud u Zagrebu. Opći uvjeti vrijede od 01.01.2016.
Web podrska - planiranje, konfiguriranje, instaliranje, uhodavanje, podešavanje sistemskog i aplikativnog softvera, te održavanje uz minimalno vrijeme odziva. Ugovor o tehničkoj podršci i održavanju u dva modela: Na osnovu mjesečnog paušlla do 5 sati mjesečno =300,00kn, za svaki iduči sat =200,00 kuna, Po pozivu: po započtom satu =200,00kn, broj sati nije ograničen. Za sve dodatne informacije na: 095 910 4871 , Pionirska 4, 49282 KONJŠČINA, - Hrvatski proizvod! Kupujmo Hrvatsko!

Obrt

Slavanconsult, vl. Slavko Ričko, dipl. oec.

  • 7022 Savjetovanje u vezi s poslovanjem
  • OIB: 46164211392
  • MBO: 97718220
  • Varaždinska 38, 49282 Konjščina, Hrvatska
  • IBAN: HR3423600003111985186
  • RADNO VRIJEME: pon - sub: 08:00 - 17:00

sricko@gmail.com

095 910 4871


Twitter