Slavanconsult

obrt za ekonomski inženjering i vođenje poslovnih knjiga vl. Slavko Ričko, dipl.oec.

7022 Savjetovanje u vezi s poslovanjem i ostalim upravljanjem
69.20.01 Računovodstveni, knjigovodstveni poslovi
62.01 Izrada računalnih programa (softvera) za računovodstvene sustave

slavanconsult

Ažur: 03.02.2017.g.  www.slavanconsult.hr