consulting Consulting

Brzo i pouzdano do rješenja svih Vaših poslovnih problema i dilema, a za malo novca .

 • Konzultantske usluge ... =200,00 kn po započetom satu iz računovodstva, informatike, financija, poreza, organizacije poslovanja, interneta, ...

 • Eu fondovi

 • Outsourcing,

 • Izrada poslovnih planova,

 • Izrada invest. studija,

 • Izrada zahtjeva za kredit,

 • Arhiva tečajeva DEM,

 • Primjeri poslovnih dopisa..,

Promo Vaucheri

 • Paket mini – platiš 4 dobiš 5 – =800,00 kn

 • Paket midi – platiš 5 dobiš 7 – =1.000,00 kn

 • Paket maxi – platiš 7 dobiš 9 – =1.500,00 kn

Vaucher možete koristiti za placanje bilo koje usluge kod Slavanconsult. Vaucheri glase na donosioca tako da mogu poslužiti kao zgodan poklon Vašem poslovnom partneru.

Outsourcing

Priuštite si zadovoljstvo, nek Vam to naprave profesionalci! Posvetite se glavnoj djelatnosti za koju ste stručni, a ostalo prepustite profesionalcima. Ne radi se samo o smanjenju troškova i uštedi novca, ima i puno, puno više. Cijene Outsourcing usluga u kunama sa primjenom od 12.11.1995.

Franšizing za otvaranje / zatvaanje poslovne godine .....=800,00 kn/klijent

Izrada računovodstvenih politika za proizvodnju, trgovinu, ugostiteljstvo, turizam, graditeljstvo, poljoprivredu, usluge obrtnike, slobodna zanimanja ...=2.000,00 kn/klijent

Vođenje dvojnog (dvostavnog) knjigovodstvo: glavna knjiga, dnevnik, bruto-bilanca, salda-konti, knjigovodstvo zaliha, knjigovodstvo dugotrajne imovine, knjigovodstvo troškova - obračun proizvodnje, blagajničko poslovanje ... =4,00 kn/po stavci dnevnika

Vođenje jednostavnog knjigovodstvo: Obrazac KPI - Knjiga primitaka i izdataka, Obrazac DI-obr - Popis dugotrajne imovine, Obrazac KPR - Knjiga prometa, Obrazac TO - Evidencija o tražbinama i obvezama, Knjiga I-RA, Knjiga U-RA, Obrazac KP - Knjiga popisa, Obrazac KRM - Knjiga nabave i uporabe reprodukcijskog materijala, Obrazac KPR-PO - Knjiga prometa za paušaliste ... =8,00 kn/po stavci knjige

Obračun plaća: komplet evidencije sukladno Zakonu o porezu na dohodak, Obračun autorskih honorara, ugovora o djelu, naknada radnicima, bolovanja iznad 42 dana, Potvrde i dr. Sva propisana izvješća dobijete u pdf formatu na Vaš e-mail. Na Vama je samo da izvršite plaćanja prema radnicima, državi i ostalim vjerovnicima prema obračunu ....... =80,00 kn/djelatnik

Izrada Financijskih izvješća: Bilanca, Račun dobiti i gubitka, Izvješće o financijskom tijeku, Izvješće o promjeni glavnice i bilješke uz izvješća - komplet.....=0,40 kn/stavka dnevnika

Izrada Poreznih izvješća:Obračun poreza na dodanu vrijednost - Obrazac PDV.....=80,00 kn/obračun, Godišnji obračun poreza na dohodak-građani - Obrazac DOH ..... =200,00 kn/obračun, Godišnji obračun poreza na dohodak-obrtnici i slobodna zanimanja - Obrazac DOH ..... =800,00 kn/obračun, Ostali porezi i doprinosi (paketParaFis).....=80,00 kn/obračun, Godišni obračun poreza na dobit - Obrazac PD.....=800,00 kn/obračun

Izrada Statističkih izvješća: Godišnji izvještaj - Obrazac GFI-POD......=0,32 kn/stavka dnevnika, Tromjesečni izvještaj - Obrazac TI-POD.....=0,32 kn/stavka dnevnika, Ostala izvješća - Obrazac RAD, TRG, IND i dr......=80,00 kn/izvješće

Način i organizacija rada definira se ugovorom o suradnji!

Izrada investicijskih studija

Izrada investicijskih studija ---> za investitore, banke, vjerovnike, EU fondove, HABOR, HamagBicro-Ircro, HamagBicro-Esif, Hzz . Investicijska studija je temelj za pokretanje bilo kakove ozbiljnije investicije predračunske vrijednosti više od 400.000 kuna. Cijene izrade investicijske studije iznosi 1% za investicijske studije iznad 700.000 kn predračunske vrijednosti projekta, a za manje projekte iznosi od 3.500,00 kn do 7.000,00 kn, ovisno o broju utrošenih sati po projektu. Za veča i specifična ulaganja cijene se dogovaraju sa klijentima. Vrijeme izrade investicijske studije je 15 radnih dana od dana dostavljanja i kompletiranja potrebne dokumentacije i svih podataka , uz ogradu da se rokuvi mogu produžiti u slučaju nedostupnosti svih podataka ili su isti podložni promjenama, ali ne duže od mjesec dana.

Organizacije poslovnih sustava

Organizacija poslovanja --->, Organizacija računovodstva, Organizacija informacijskog sustava, Organizacija e-poslovanja. Cijena se definira ugovorom obično u visini do 0,1% ostvarenog Ukupnog prihoda ostvarenog u prethodnoj godini.
  Ažurirano: 24.07.2011.g.

Izrada zahtjeva za kredit

Izrada zahtjeva za kredit ---> iako zahtjev za kredit obično ima svoju formu gledajući od banke do banke, treba znati temeljem kojih podataka popuniti i pripremiti zahtjev za kredit. Cijena izrade i pripreme iznosi 1% od iznosa traženog /odobrenog kredita.

Arhiva tečajeva DEM

Arhiva tečajeva DEM ---> Tečajna lista DEM od 1945. do 1995. po mjesecima zadnjeg dana u mjesecu. Cijena 30,00 kuna po godini. Pregled dobijete u pdf formatu na Vaš e-mail.   Ažurirano: 24.07.2011.g.

Porezni sustav RH

Rješenja za pružanje naprijed navedenih konzultantskih usluga sadržana su u mojoj nematerijalnoj imovini pod nazivom

Ta imovina predstavlja znanje i iskustvo kako poslovati i informacijski sustav koji dnevno daje podatke o gospodarenju uloženom imovinom, kapitalu, obvezama, prihodima, rashodima i poslovnom rezultatu.