uPs SLAVANCONSULT CONSULTING APLIKACIJE OBRASCI O NAMA KUPI

Consulting

uPs -->  Consulting

Konzultantske usluge

Konzultantske usluge za poduzetnike, obrtnike, OPG-e, slobodnjake, udruge, ustanove, fizičke i pravne osobe iz računovodstva, informatike, financija, poreza, organizacije poslovanja, interneta ... Kn 200,00 po započetom satu

   Poveznice na:

Franšizing

Franšizing za otvaranje / zatvaranje poslovne godine ....=800,00 kn/klijent

Izrada računovodstvenih politika

Izrada računovodstvenih politika za proizvodnju, trgovinu, ugostiteljstvo, turizam, graditeljstvo, poljoprivredu, usluge obrtnike, slobodna zanimanja ...=2.000,00 kn/klijent

Vođenje dvojnog (dvostavnog) knjigovodstva

Vođenje dvojnog (dvostavnog) knjigovodstva - Glavna knjiga, dnevnik, bruto-bilanca, salda-konti, knjigovodstvo zaliha, knjigovodstvo dugotrajne imovine, knjigovodstvo troškova - obračun proizvodnje, blagajničko poslovanje ...Kn =4,00 po stavci dnevnika klijenta

Vođenje jednostavnog knjigovodstva

Vođenje jednostavnog knjigovodstva: Obrazac KPI, Obrazac DI, Obrazac KPR, Obrazac TO, Obrazac I-RA, Obrazac U-RA, Obrazac KP, Obrazac KRM, Obrazac KPR-PO ... =8,00 kn/po stavci knjige

Obračun plaća

Obračun plaće po djelatniku, komplet evidencije sukladno Zakonu o porezu na dohodak, Obračun autorskih honorara, ugovora o djelu, naknada radnicima, bolovanja iznad 42 dana, Obrazac Tablica-01-11, Potvrde i dr. Sva propisana izvješća dobijete u pdf formatu na Vaš e-mail. Na Vama je samo da izvršite plaćanja prema radnicima, državi i ostalim vjerovnicima prema obračunu .... =80,00 kn/djelatnik

Izrada poslovnih planova

Izrada poslovnih planova za investitore, banke, vjerovnike, EU fondove, HABOR, HamagBicro-Ircro, HamagBicro-Esif, Hzz . Cijene izrade poslovnog plana iznosi 1% za poslovne planove od 200.000 kn do 700.000 kn predračunske vrijednosti projekta, a za manje projekte iznosi od 1.000,00 kn do 2.000,00 kn, ovisno o broju utrošenih sati po projektu. Za veća i specifična ulaganja cijene se dogovaraju sa klijentima. Vrijeme izrade poslovnog plana je 7 radnih dana od dana dostavljanja i kompletiranja potrebne dokumentacije i svih podataka , uz ogradu da se rokuvi mogu produžiti u slučaju nedostupnosti svih podataka ili su isti podložni promjenama, ali ne duže od mjesec dana.

Izrada investicijskih studija

Izrada investicijskih studija za investitore, banke, vjerovnike, EU fondove, HABOR, HamagBicro-Ircro, HamagBicro-Esif, Hzz . Investicijska studija je temelj za pokretanje bilo kakove ozbiljnije investicije predračunske vrijednosti više od 700.000,00 kuna =400.000 kuna. Cijene izrade investicijske studije iznosi 1% za investicijske studije iznad 700.000 kn predračunske vrijednosti projekta, a za manje projekte iznosi od 3.500,00 kn do 7.000,00 kn, ovisno o broju utrošenih sati po projektu. Za veća i specifična ulaganja cijene se dogovaraju sa klijentima. Vrijeme izrade investicijske studije je 15 radnih dana od dana dostavljanja i kompletiranja potrebne dokumentacije i svih podataka , uz ogradu da se rokuvi mogu produžiti u slučaju nedostupnosti svih podataka ili su isti podložni promjenama, ali ne duže od mjesec dana.

Izrada zahtjeva za kredit

Izrada zahtjeva za kredit iako zahtjev za kredit obično ima svoju formu gledajući od banke do banke, treba znati temeljem kojih podataka popuniti i pripremiti zahtjev za kredit. Cijena izrade i pripreme zahtjeva za kredit iznosi 1% od iznosa traženog /odobrenog kredita.

Organizacija poslovanja

Organizacija poslovanja, Organizacija računovodstva, Organizacija informacijskog sustava, Organizacija e-poslovanja. Cijena se definira ugovorom obično u visini do 0,1% ostvarenog Ukupnog prihoda ostvarenog u prethodnoj godini.

Izrada Financijskih izvješća

Izrada Financijskih izvješća: Bilanca, Račun dobiti i gubitka, Izvješće o financijskom tijeku, Izvješće o promjeni glavnice i bilješke uz izvješća - komplet ...=0,40 kn/stavka dnevnika

Izrada Poreznih izvješća

Obračun poreza na dodanu vrijednost - Obrazac PDV ...=80,00 kn/obračun
Godišnji obračun poreza na dohodak - građani - Obrazac DOH ...=200,00 kn/obračun
Godišnji obračun poreza na dohodak - obrtnici i slobodna zanimanja - Obrazac DOH ...=800,00 kn/obračun
Ostali porezi i doprinosi po godišnjem obračunu (paketParaFis) ...=80,00 kn/obračun
Godišni obračun poreza na dobit - Obrazac PD ...=800,00 kn/obračun

Izrada Statističkih izvješća poduzetnika

Godišnji izvještaj ...=0,32 kn/stavka dnevnika
Tromjesečni -polugodišnji izvještaji ...=0,32 kn/stavka dnevnika
Ostala izvješća - Obrazac RAD, TRG, IND i dr. ...=80,00 kn/izvješće

Izrada statističkih izvješća neprofitnih organizacija

Godišnji izvještaj ...=1.600,00 kn do 800 stavaka dnevnika, a za svaku stavku iznad =0,32 kn/stavka dnevnika
Polugodišnji izvještaji ...=800,00 kn do 800 stavaka dnevnika, a za svaku stavku iznad =0,32 kn/stavka dnevnika
Nakon što mi dostavite potrebne podatke (u pdf ili dogovorenom formatu, može i kao slikice putem mobitela) dobijete tražena izvješća / poslovne knjige / isprave, zajedno sa svim potrebnim privitcima i računom za izvršene usluge, u pdf formatu na Vaš e-mail. Na Vama je da snimite na medij i predate u FINU ili eventualno ispišete, i predate ostalim zainteresiranim korisnicima.

Primjeri poslovnih dopisi u Wordu - paket DOPIS

Koliko puta čovjeku zatreba napisati nekakav specifičan poslovni dopis, a ostane bez inspiracije. Pogledajte primjere poslovnih dopisa koje je moja generacija učila još 1975. godine kod prof.Delač, te još neke za koje smatram da bi Vam mogli biti od koristi. Tak se je to negda delalo.! Riječ je bila svetinja. Ljudi se drže za riječ, a volovi za rogove! Cijena predloška dopisa u Wordu iznosi 30,00 kn po dopisu. Dopis dobijete u Wordu na Vaš e-mail koji možete prilagoditi svojim potrebama. Ispod možete iz sadržaja izabrati i zatražiti poslovni dopis po želji! Ako nešto nije u sadržaju, a potrebno Vam je, kontaktirajte na e-mail!
Cijena:  =30,00 kn  po dopisu Ažurirano: 24.07.2011.g.

Daruj vaucer potrebitima

Paket mini – platiš 4 za 5 =800,00 kn
Paket midi – platiš 5 za 7 =1.000,00 kn
Paket maxi – platiš 7 za 9 =1.500,00 kn
Vaucheri glase na donosioca za placanje bilo koje usluge kod Slavanconsult.

Način i organizacija rada definira se ugovorom (dogovorom) o suradnji!

Nakon što mi dostavite potrebne podatke (u pdf ili dogovorenom formatu, može i kao slikice putem mobitela) dobijete tražena izvješća / poslovne knjige / isprave, zajedno sa svim potrebnim privitcima i računom za izvršene usluge, u pdf formatu na Vaš e-mail. Na Vama je da ih ispišete, platite eventualne obveze i predate korisnicima.

Cjenik usluga u kunama primjena od 12.11.1995. Ažurirano: 23.08.2015.g.

Izdvojeno: