uPs SLAVANCONSULT CONSULTING APLIKACIJE OBRASCI O NAMA KUPI

Obrasci

Obrasci u excelu za vođenje poslovnih knjiga i izradu poslovnih izvješća, ažurirani, testirani i provjereni, formatirani za A4 ispis, optimizirani za MS Office, razvrstani po paketima ili pojedinačno, bez ograničenja broja korisnika za poslovnu godinu ili bez ograničenja. Popunite bijela polja, a zasjenjena se sama popune.!

 • paketDohodak
 • Obrazac P-PPI.....=20,00 kn
 • Obrazac DI.....=20,00 kn
 • Obrazac DOH-Z.....=20,00 kn
 • Obrazac DPOM.....=25,00 kn
 • Obrazac PO-SD.....=25,00 kn
 • Obrazac EPOM.....=25,00 kn
 • Obrazac DOH.....=50,00 kn
 • Obrazac ZPP-DOH.=25,00 kn
 • Kn 110,00

  za godinu
 •   KUPI
 • paketDobit
 • Obrazac PD ... =50,00 kn
 • Obrazac POD-BIL...=50,00 kn
 • Obrazac POD-RDG...=50,00 kn
 • Obrazac AM...=20,00 kn
 • Obrazac PNPPG...=20,00 kn
 • Obrazac BuFi ... =20,00 kn
 • Kn 110,00

  za godinu
 •   KUPI
 • paketPlaca
 • Obrazac JOPPD.....=200,00 kn
 • Obrazac DNR.....=25,00 kn
 • Obrazac IP.....=25,00 kn
 • Obrazac Potvrda.....=25,00 kn
 • Kn 250,00

  za godinu
 • KUPI
 • paketObrtnik
 • Obrazac KP.....=50,00 kn
 • Obrazac KRM ... =50,00 kn
 • Obrazac KPR.....=50,00 kn
 • Obrazac KPR-PO.....=50,00 kn
 • Obrazac TO.....=50,00 kn
 • Obrazac KPI.....=50,00 kn
 • Kn 270,00

  za godinu
 •   KUPI
 • paketPdV
 • Obrazac P-PDV.....=20,00 kn
 • Obrazac I-RA.....=50,00 kn
 • Obrazac U-RA.....=50,00 kn
 • Obrazac PDV...=30,00 kn
 • Obrazac PPO.....=30,00 kn
 • Obrazac PP-MI-PO.=20,00 kn
 • Obrazac PDV-S.....=30,00 kn
 • Obrazac ZP.....=30,00 kn
 • Kn 230,00

  za godinu
 • KUPI
 • paketNadzor
 • Obrazac NK .....=50,00 kn
 • Obrazac MK.....=50,00 kn
 • Obrazac ERV .....=50,00 kn
 • Obrazac PPRV .....=50,00 kn
 • Obrazac EKV .....=50,00 kn
 • Obrazac PN .....=20,00 kn
 • Kn 220,00

  za godinu
 • KUPI
 • Obrazac Temeljnica
 • Obrazac Temeljnica za kniženje dvojnog knjigovodstva u excelu
 • Kn 50,00

  za verziju
 • KUPI
 • Obrazac POD-PK
 • Obrazac IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA u excelu
 • Kn 50,00

  za verziju
 • KUPI
 • Obrazac OPZ-STAT-1
 • Statističko izvješće o dospjelim, a nenaplaćenim računima u excelu
 • Kn 160,00

  za verziju
 • KUPI
 • Obrazac KPU
 • Knjiga poslovnih udjela u excelu
 • Kn 200,00

  za korisnika
 • KUPI
 • Obrazac PD-IPO
 • IZVJEŠĆE O POSLOVNIM DOGAĐAJIMA S POVEZANIM OSOBAMA u excelu
 • Kn 200,00

  za verziju
 • KUPI
 • Obrazac PT
 • Obrazac PRIJAVA POREZA PO TONAŽI BRODA u excelu
 • Kn 50,00

  za verziju
 • KUPI
 • Obrazac PD-PO
 • IZVJEŠĆE O OBRAČUNU POREZA NA DOBIT U PAUŠALNOM IZNOSU u excelu
 • Kn 50,00

  za verziju
 • KUPI
 • Obrazac PD-DOP
 • IZVJEŠĆE o obvezi doprinosa s osnove obavljanja druge djelatnosti u excelu
 • Kn 50,00

  za verziju
 • KUPI
 • Obrazac PD-NN
 • Prijava poreza na dobit prema novčanom načelu u excelu
 • Kn 50,00

  za verziju
 • KUPI
 • Obrazac R1
 • Potvrda o plaći za HZZO za bolovanje iznad 42 dana u excelu
 • Kn 50,00

  za verziju
 • KUPI
 • Obrazac NP1
 • Obrazac za obračun neisplaćene ili djelomično isplaćene plaće / naknade plaće u excelu
 • Kn 50,00

  za verziju
 • KUPI
 • Obrazac IO1
 • Obrazac za obračun isplaćene otpremnine u excelu
 • Kn 50,00

  za verziju
 • KUPI
 • Obrazac NO1
 • Obrazac za obračun neisplaćene ili djelomično isplaćene otpremnine u excelu
 • Kn 50,00

  za verziju
 • KUPI

Novosti

10.08.2019.g.

Od 01.01.2019.g. ukinuto podnošenje Obrasca INO-PPO
Sukladno čl. 75.st.2. izmjena i dopuna Zakona o PDV-u (nn 106/18) ako oporezive isporuke dobara ili usluga obavlja porezni obveznik koji nema sjedište, prebivalište ili uobičajeno boravište i nije registriran za potrebe PDV-a u tuzemstvu, PDV plaća porezni obveznik, odnosno pravna osoba koja nije porezni obveznik, ali je registrirana za potrebe PDV-a, kojemu je obavljena isporuka dobara ili usluga. Takav porezni obveznik na oporezive isporuke dobara i usluge obavljene u tuzemstvu zaračunava hrvatski PDV. Sukladno tome za razdoblja oporezivanja od 01.01.2019. g. prestaje obveza podnošenja Prijave za isporuke dobara i usluga iz čl. 75. st. 2. Zakona (Obrazac - INO PPO).

12.04.2019.g.

Ažuriran Obrazac NK za 2019.g.
Obrazac NK - Nadzorna knjiga o kapitalnim poslovima s inozemstvom u excelu za 2019.g. je ažurirana i možete ju naručiti! Zašto Vam je potreban Obrazac NK
Ako ne dade zatraženu dokumentaciju i podatke Financijskom inspektoratu Republike Hrvatske, odnosno ako ne vodi na propisani nacin poslovne knjige o tom poslovanju, novcanom kaznom od 15.000,00 do 200.000,00 kuna kaznit ce se za prekršaj pravna ili fizicka osoba i novcanom kaznom od 3.000 do 20.000 kuna odgovorna osoba u pravnoj osobi. (cl. 63 Zakona o deviznom poslovanju )

17.01.2019.g.

Obrazac IP i Potvrda ažurirani za 2018.
Obrazac IP i Obrazac Potvrda poslodavac / isplatitelj je obvezan dati poreznom obvezniku, za sastavljanje Obrasca DOH, do 31.01. tekuce za prethodnu g. Sukladno novom poreznom okviru obrasci su nešto promjenjene i ažurirani, upišete svoje podatke u dozvoljena polja, ispišete, ovjerite i predate poreznom obvezniku! Cijena: 50,00 kn za oba dva bez ogranièenja broja korisnika za izvještajno razdoblje. Placanje: po predracunu! Isporuka: po uplati na Vaš e-mail!