HOME CONSULTING APLIKACIJE OBRASCI
slavanconsult

slavanconsult

uPs---> Kolumne ---> Župna crkva sv. Dominika, Konjščina

Župna crkva sv. Dominika, Konjščina

Konjščina — Župna crkva sv. Dominika

Kojščina, Župna crkva sv. Dominika, - propovjedaonica, 2000.g.

Kojšèina, Župna crkva sv. Dominika, propovjedaonica, 19967.g.
Znaèajan dio svojih istraživanja D. Barièeviæ je posvetila baroknim propovjedaonicama, koje takoðer nisu pošteðene nemilih zahvata, pogotovo otkada je prestala njihova liturgijska funkcija.
Jedna od rijetkih prodikalnica koja nije maknuta sa svog izvornog mjesta nalazi se u župnoj crkvi u Konjšèini.
Crkva je 1987. god. pokradena, što je naroèito pogodilo jednu od najljepših propovjedaonica u Hrvatskom zagorju, bogato ukrašenu figurama i ornamentima, postavljenu 1758. god., a s koje su nestali vrijedni kipovi evanðelista, po svoj prilici djela zagrebaèkog kipara Josipa Stallmayera.