HOME CONSULTING APLIKACIJE OBRASCI
slavanconsult

slavanconsultuPs---> Kolumne ---> Web design

Web design    Ažurirano: 23.08.2015.g.

Izrada internet stranica

Kako izraditi internet stranice --> Kod izrade internet stranica postoji nekoliko preduvjeta, SEO - Optimizacija web stranica:
- pregled i analiza zahtjeva korisnika - podruèje interesa - to je najvažnije, a odnosi se na sadržaj odnosno izbor tema s kojima æemo se predstavljati na internetu. U prvi plan stavite tekstualni sadržaj, tekstove na vašim stranicam pišite za posjetioce, a ne za tražilice, tražilice ne toleriraju kopiranje sadržaja stranica,
- izrada ponude, usvajanje ponude, potpisivanje ugovora, odabir kontakt osobe za podršku i informacije pri izradi internet stranica,
- dogovor i usvajanje razvojne i programske platforme,
- html osnovni jezika za pisanje koda internet stranice, flash elemenate integrirajte u html - Male tajne - Uvjek me muèila dilema kad upotrijebiti atribut title i konaèna odluka je da se kod linkova upotrebljava atribut title, a kod slika alt.,
- css za pisanje sminke odnosno izgleda internet stranice, napravite CSS kod kao externi fajl,
- js za pisanje menia internet stranice, a može i punov više,
- php za pisanje dinamièkih internet stranice sa moguènošæu povezivanje sa bazama podataka,
- web hosting - odabir Internet service providera, zakup prostora kod željenog providera za smjestaja internet stranice,
- registracija, dogovor i izbor imena domene kao poæetne internet stranice,
- ftp klijent - program za stavljanje internet stranica na server, dogovor oko naèina povezivanja na Internet, postavljanje internet stranica na web server,
- izrada vizualne i logièke organizacije weba,
- prikupljanje podataka i informacija naruèitelja, izbjegavajte pretjerano korištenje slika,
- dogovor oko vizualnog dizajna,
- popis dogovorenih zahtjeva korisnika,
- izrada osnovne stranice, za meni (navigaciju) web stranice koristite bitne kljuène rijeèi,
- detaljna izrada ostalih logièkih nivoa internet stranice, u navigaciji internih linkova koristiti kljuène rijeèi,
- izrada svih internet stranica, kreirajte mapu web stranice,
- ispravljanje grešaka i dorada,
- testiranje on-line,
- analiza, izrada, i implementacija naprednih programskih rješenja (povezivanje web stranica s bazama podataka, sortiranje, obrada i prezentiranje podataka prikupljenih putem anketa na Webu, izrada Web dućana za on-line prodaju, izrada aplikacije za automatsko publiciranje na web, iz bilo kojeg elektroničkog formata. ) Postoji mogućnost primjene gotovih rješenja prilagoðenih korisniku! Cijena sata rada programera iznosi 450 kuna/sat.
U cijenu je uračunato i postavljanje stranica na web server, otvaranje potrebnih e-mail adresa, postupak registracije domene "www.imefirme.hr" i pretplata za prvih mjesec dana korištenja usluge. U osnovnu cijenu nije uračunat rad grafičkog dizajnera. Sve poslove vizualnog dizajna (izrada logotipa, raznih pratećih slika, animacija, skeniranje i obrada fotografija) možemo osigrati ili ih naruèitelj mora unaprijed pripremiti i dostaviti. Za grafičke i dizajnerske poslove, cijena rada grafičkog dizajnera je 200 kn/sat.

Internet marketing

Internet je marketinški medij, koji donosi nove moguènosti oglašavanja, kakvi u klasicnim medijima ne postoje. Internet kao medij neusporedivo je brži od tiskanih medija, informativniji od radija i televizije. Kupac može detaljno vidjeti i izabrati vaše proizvode, dok je u drugim medijima ogranièen prostorom i vremenom. Cijena oglašavanja na internetu je mnogo povoljnija nego u ostalim medijima. Oglašavanjem na internetu lako se dolazi do ciljanih potrošaèa. Reklama je vidljiva 24 sata dnevno. Oglašavanje na internetu moguće je osmisliti i realizirati u vrlo kratkom roku.

oglašavanje na internet stranicama realizira se bannerima. Banner (eng. reklamna zastavica) je oglas standardiziranih dimenzija, unutar kojega oglašivač može objaviti sadržaj koji opisuje njegove proizvode ili usluge, a pojavljuje se na internet stranici i predstavlja vezu (link) na reklamiranu stranicu. Klikom na banner otvora se web stranica oglašivača koju odredite. Vrste bannera: statični banner jpg formata, animirani banner gif formata, flash banner swf formata, ... Formati banera: veliki banner (250 x 250 pixela), mali banneri(120 x 60 pixela), na zahtjev oglašivača. Najveća dozvoljena težina je 50 KB. Banneri se šalju e-mailom, a potrebni podaci za banner su: link na stranicu, početak i trajanje prikazivanja. Oglašivač je odgovoran za sadržaj i autorska prava iz oglasa. Neprimjerenih oglasi mogu se odbiti prikazivati bez objave razloga odbijanja oglašivaču. Zarada na webu je moguča ali..., Google, Miva, CJ, Tw, Fb, YT,.. Američki biseri koji po svijetu kradu sve što vrijedi, a jako dobro štite svoje. Tuðe je naše, a njihovo je država zaštitila, tako da nam mogu prodavati muda pod bubrege. Za zaraðivanje na webu trebate imati svoju internet stranicu dobrog sadržaja da bi bila posjećena.
Afilliate - prodavanje tuðih proizvoda preko svoje stranice uz proviziju. Registrirate se i dobijete kod oglasa prema sadržaju Vaše stranice. Kad se realizira prodaja dobijete proviziju. Pitanje je Kad? Zaraðivanje online je moguće, ali uz puno, puno, puno truda!

Cjenik izrade internet stranica

  1. Izrada do 3 internet stranice po domeni ..........=1.200,00 kn,

  2. Svaka dodatna internet stranica po domeni ..................=200,00 kn,

  3. Održavanje internet stranica po domeni .......=300,00 kn/osvježenje

  4. Obuka korisnika za pristup mijenjanju internet stranica ......=300,00 kn/sat

  5. Oglašavanje na internet stranicama.........=500,00 kn/prikazivanje banera mjesečno

  6. Izrada banera.........................=600,00 kuna