HOME CONSULTING APLIKACIJE OBRASCI
slavanconsult

slavanconsult

uPs---> Kolumne ---> Sedma zapovijed Božja

Sedma zapovijed Božja

Sretan i blagosloven Božić 2018.

1. Kako glasi sedma zapovijed Božja?

Sedma zapovijed Božja glasi: Ne ukradi.

2. Što zabranjuje Bog u sedmoj zapovijedi?

U sedmoj zapovijedi zabranjuje Bog škoditi imutku bližnjega razbojništvom, krađom, prijevarom, lihvom ili drugim načinom.

3. Tko čini razbojstvo?

Razbojstvo čini, tko silom prisvoji tuđi imutak.

4. Tko krade?

Krade:

1) tko uzme tuđe dobro potajno, ili ga pomogne uzeti,
2) tko kupi ukradeno, ne vrati nađeno, ne plati, što je dužan.

5. Tko vara?

Vara onaj koji bližnjemu daje u trgovini krivu mjeru, vagu, novac ili lošu robu.

6. Tko lihvari?

Lihvari onaj, koji na unajmljeni novac traži nedopuštene kamate.

7. Kako se još škodi imutku bližnjega?

Imutku bližnjega škodi se jošte, ako mu tko popase sjenokoše, posječe drveće, rani ili ubije živinče i.t.d.

8. Što je dužan učiniti onaj, koji ima što tuđe ili koji je učinio štetu bližnjemu?

Tko ima što tuđe, dužan je to povratiti, a tko je učinio štetu, dužan je štetu nadoknaditi što prije, koliko može.

9. Kome treba povratiti tuđe?

Vratiti treba tuđe vlasniku ili njegovu baštiniku, ako to nije moguće, onda treba dati za siromahe ili za druge dobre svrhe.

10. Što zapovijeda Bog u sedmoj zapovijedi?

U sedmoj zapovijedi zapovijeda Bog poštovati tuđe i bližnjemu činiti dobro.

Od tuđega dobra čuvaj ruke,
Jer ćeš teške podnositi muke.

O p o m e n a.

Ne uzimlji tuđe stvari, pa bilo kako male cijene. Imaj onu na umu: Što ti ne bi rad, da tebi drugi čini, ono nemoj ni ti drugomu činiti, kao i one naše: Krivo stečeno nije blagosloveno, oteto prokleto.

Veliki katekizam za IV. razred, 1913.