HOME CONSULTING APLIKACIJE OBRASCI
slavanconsult

slavanconsultuPs---> Kolumne ---> Anti recesijski program

Anti recesijski program

 1. Teèaj kune: 9,00 kn za 1€ - jedino to može spasiti turističku sezonu, sve ostalo su priće za malu djecu I nastojanja političara da prevare ekonomske zakonitosti.

 2. Eskontna stopa HNB: 2%

 3. Fina: zadužiti Finu za preuzimanje kredita koje graðani ne mogu otplaæivati ili prikupljanje zahtjeva za subvencioniranje kredita

 4. Odrediti banku u koju æe se deponirati instrumenti osiguranja s osnove preuzetih kredita (prijedlog HPB)

 5. Temeljem preuzeti kredita I nstrumenta osiguranja plaæanja izdati državne obveznice s rokom dospjeæa od 10 godina I diskontnom stopom od 3%

 6. Zabraniti zaduživanje u inozemstvu radi korištenja deviznih rezervi I proračunskog deficita za realizaciju naprijed navedenog – nije problem u novcu nego u ljudima;

 7. Zadužiti HRT da osmisli kampanju za izvješćivanje o antirecesijskom programu;

 8. Odrediti područja djelatnosti I nosioce gdje će graðani morati odraditi iznos nevračenog kredita (poljoprivreda, turizam, ekologija, humanitarni rad I sl.);

 9. Osigurati realizaciju od strane državnih institucija proizvedenih proizvoda I usluga pod točkom 4. – stvarati integralno tržište (radne snage, nekretnina, kapitala, potraživanja, obveza tj., svega što se pojavljuje u poslovnom životu, ništa nesmije biti, a da se ne može prodati, znaèi naplatiti

 10. Usmjeriti pdv s osnove uvoza poljoprivrednih proizvoda u poticanje izvoznika, inovatora, znanosti, sporta, poljoprivrede I turizma;

 11. U periodu od 5 godina smanjiti državnu administraciju za 30% I podiæi njezinu uèinkovitost.

 12. Sve poduzetnike koji će ponuditi poslovne planove za realizaciju naprijed navedenog osloboditi poreza na dobit, doprinosa za zapošljavanje I ostalih nefiskalnih davanja.

 13. Postiæi koncensus svi nosioca vlasti u RH sa antirecesijskim programom.

U Konjščini, 27.02.2009.g., Slavko Ričko, dipl.oec. (Strogo pov!)