blagajnaBlagajna .... =320,00 kn

Aplikacija u excelu za vođenje blagajničkog poslovanja

poduzetnika, obrtnik, slobodnih zanimanja, poljoprivrednika, udruga, klubova, stambenih zgrada i drugih koji barataju gotovim novcem, podižu gotovinu sa računa i vrše gotovinske uplate i isplate. Aplikacija Blagajna generira: Blagajničke uplatnice, Blagajničke isplatnice, Blagajnički dnevnik u koji se unose podataci o vrsti isprave, kontima ili bez konta, zaključaku blagajne, specifikaciji uplata po apoeneima, čekovima i karticama, po državama i valutama: Hrvatska - kuna, Bosna i Hercegivina - konvertibilna marka, Srbija - dinar Makedonija - denar, Crna Gora - euro, Kosovo - euro, Sloveniju - euro i po narudžbi, Putne naloge, Evidenciju korištenja službenih vozila, a prema uputama u samoj aplikaciji! Svi izvještaji i isprave dostupni su na ekranu i štampaću računala. Simfonija od aplikacije. Aplikacija automatski ispisuje iznose slovima na ispravama po valutama! Aplikacija dostupna za korisnika , poslovnu godinu i valutu prema Vašoj narudžbi.
excelDemo    kupiKupi    donirajDoniraj

oObavjesti

17.11.2017.g. Aplikacija Blagajna ažurirana za 2018.g.....

asReference

Majkl
Pozdrav, dobio sam vaš mail od (knjigovodje), rekla mi je da imate povoljne cijene tako da sam odlučijo obratiti vam se. Želio bih kupiti vašu aplikaciju za blagajničko poslovanje za 2013. Uplatu ću izvršiti poslije podne, medjutim trebali bi ste dobit novce na račun sutra u jutro.

ANDRIJANA
Mi smo knjigovodstveni servis i želim naručiti vaš program u Excelu za Blagajničko poslovanje koje vodimo za naše klijente. Ljubazno vas molim da nam pošaljete ponudu za isto. ...POTVRDA O UPLATI U PRILOGU.

Dolores
Evo malo, pomalo ja skupljam Vaše obrasce, aplikacije i jako sam zadovoljna njima. Moji suradnici imaju same pohvale za sve dosad isprobano. U ime svih nas, veliko hvala Ovim putem naručujem Aplikaciju Blagajničko poslovanje, uplata u prilogu. Nadam se da ćete nas uskoro obradovati još kojim obrascem ili aplikacijom.

aZnati-kako

Blagajničko poslovanje
Za praćenje poslovnih događaja blagjničkog poslovanja potrebno je ustrojiti i voditi Knjigu blagajne kao pomoćnu poslovnu knjigu. Oblik i sadržaj knjige blagajne nije propisan. Isprave koje se koriste u blagajničkom poslovanju su blagajnička uplatnica, blagajnička isplatnica i blagajnički dnevnik, a temelj za njihovo sastavljanje su vjerodostojne i prethodno kontrolirane knjigovodstvene isprave o nastalim poslovnim događajima (faktura, putni obračun, isplatna lista, ugovor). Blagajnički dnevnik je zbirna isprava u koju se kronološkim redom unose sve ispostavljene blagajničke uplatnice i blagajničke isplatnice u razdoblju u kojem su ispostavljene. Blagajnički dnevnik zajedno sa pripadajućim ispravama u privitku služi kao temeljnica za knjiženje u dnevnik i glavnu knjigu financijskog knjigovodstva.

Posljednje objavljeno: