uvjeti-korištenja Uvjeti korištenja

Opći uvjeti korištenja poslovnog programa UpS

Opći uvjeti korištenja poslovnog programa UpS - Upravljački poslovni sustav u daljnjem tekstu: uvjeti) uređuju odnose između vlasnika autorskih prava poslovnog programa UpS na jednoj strani i korisnika i platitelja na drugoj strani, te uvjete korištenja poslovnog programa UpS - Upravljački poslovni sustav (u daljnjem tekstu: programUpS). Vlasnik autorskih prava poslovnog programa programUpS je Slavanconsult vl. Slavko Ričko dipl.oec. , Pionirska 4 , 49 282 Konjščina, OIB: 46164211392 (u daljnjem tekstu: Slavanconsult).

Svaki korisnik može koristiti programUpS prema ovim uvjetima. Neovlašteno korištenje programUpS ili korištenje u suprotnosti s ovim uvjetima smatra se kršenjem autorskih prava Slavanconsult-a.

Pojmovnik općih uvjeta korištenja programUpS

 1. Termini upotrijebljeni u ovim uvjetima imaju sljedeće značenje:

  1. Korisnik je fizička osoba koja se u programUpS identificira s ugovorenim identifikacijskim sredstvima propisanim ovim uvjetima. Također, korisnik prihvaća te uvjete te koristi programUpS u poslovne svrhe u ime i/ili za račun Platitelja ili Organizacije.

  2. Licenca donosi pravo do korištenja programUpS za istodobnog korisnika prema ogranienjima koja određuje Vrsta licence i uvjeti. Licenca određuje prava korištenja programUpS, sukladno Vrsti licence i uvjetima.

  3. Vrsta licence je odabir određenih aplikacija programUpS i/ili broja usporednih korisnika i/ili broja ovlaštenih organizacija.

  4. Platitelj je poslovni subjekt koji sklopi licencni ugovor i koji se obaveže plaćati licencu.

  5. Organizacija je poslovni subjekt ćije je djelovanje ovlašteno preko korištenja programUpS

  6. Licencni ugovor je ugovor kojim Slavanconsult kao davatelj licence prenosi Licencu na Platitelja.

  7. Aplikacija programUpS je dio programUpS koja sadrži zaključnu cjelinu poslova, u skladu s pravilima struke, potrebnih za provedbu određenih računovodstvenih ili poslovnih zadataka.

  8. Licencnina je iznos kojeg Uplatitelj mora uplaćivati za korištenje licence programUpS

  9. Korisnička podrška je usluga koja omogućava komunikaciju između Korisnika i Slavanconsult.

 2. Autorska prava programUpS

  1. Vlasnik svih materijalnih autorskih prava programUpS i izvornog koda programUpS je Slavancosult. programUpS je registrirana trgovačka marka za informatičke aplikacije u vlasništvu Slavanconsult.

  2. Prihvaćanjem uvjeta Korisnik i Platitelj stiču pravo korištenja programUpS u skladu s uvjetima i uvjetima Licence.

 3. Kršenje uvjeta i otkaz Licencnog ugovora

  1. Ako Korisnik krši uvjete, Slavanconsult može, nakon upozorenja Korisnika o kršenju, Korisniku onemogućiti korištenje programUpS.

  2. Ako Platitelj, Organizacija, Administrator Platitelja ili bilo koji Korisnik koji koristi Licencu Platitelja krši uvjete, Slavanconsult može nakon upozorenja Administratora Platitelja ili Platitelja, s Platiteljem jednostrano i bez otkaznog roka prekinuti Licencni ugovor.

 4. Prekid licencnog ugovora

  1. Bilo koja ugovorna strana može bilo kada, uz tromjesečni otkazni rok, pisanim obavještenjem, otkazati Licencni ugovor.

  2. Za pisano obavještenje vrijedi otkaz licencnog ugovora poslan preko preporučene ili elektronske pošte.

  3. U slučaju otkaza ugovora nijedan Korisnik neće moći koristiti aplikacije programUpS koje je koristio na temelju Licence Platitelja.

 5. Završne odredbe

  1. Za objašnjenje slučajeva koje Opći uvjeti ne uređuju, primjenit će se pozitivni propisi Republike Hrvatske koji uređuju to područje.

  2. Za rješavanje eventualnih konflikata, koji bi nastali u vezi s korištenjem programUpS ili u vezi s njegovom upotrebom, nadležan je sud u Zagrebu

  3. Opći uvjeti vrijede od 01.01.2016.

Web podrska - planiranje, konfiguriranje, instaliranje, uhodavanje, podešavanje sistemskog i aplikativnog softvera, te održavanje uz minimalno vrijeme odziva. Ugovor o tehničkoj podršci i održavanju u dva modela: Na osnovu mjesečnog paušlla do 5 sati mjesečno =300,00kn, za svaki iduči sat =200,00 kuna, Po pozivu: po zapoćtom satu =200,00kn, broj sati nije ograničen.

Za sve dodatne informacije na:
Slavanconsult vl. Slavko Ričko, dipl.oec.
Pionirska 4, 49282 KONJŠČINA
Telefon: 095 910 4871

Hrvatski proizvod! Kupujmo Hrvatsko!
Autor Slavko Ričko, dipl.oec.