Poslovanje obrtnika

KPI52

Aplikacija KPI52 - Knjiga primaitaka i izdataka u excelu        Ažurirano: 24.12.2015.g.

kpi52

Aplikacija KPI52 - Knjiga primaitaka i izdataka u excelu obrtnika, poljoprivrednika, slobodnih zanimanja do 52 stranice ili 1500 stavaka.

S jednim unosom do potrebnih podataka.

Za administraciju KPI52 dostaviti:

Preuzmite Demo ispod:

Za ispravan rad aplikacije dozvolite izvršavanje makro naredbi!

kpi52  Cijena:...100,00 kn   email

obrtnikVan

Aplikacija za vođenje knjigovodstva obrtnika, liječnika, odvjetnika, OPG-a, obveznika poreza na dohodak koji nisu u sustavu PDV-a.     Ažurirano: 29.06.2014.g.

obrtnik

Dohodak od samostalnih djelatnosti

Dohodak od samostalnih djelatnosti (obrta) je razlika između poslovnih primitaka i poslovnih izdataka nastalih u poreznom razdoblju. Poslovnim primicima smatraju se sva dobra (novac, stvari, materijalna prava, usluge i drugo) koja su poreznom obvezniku pritekla u poreznom razdoblju u okviru njegove samostalne djelatnosti po tržnoj vrijednosti. Poslovnim izdacima smatraju se svi odljevi dobara poreznog obveznika tijekom poreznog razdoblja radi stjecanja, osiguranja i očuvanja poslovnih primitaka, a u izravno su vezani za obavljanje samostalne djelatnosti, osim ulaganja financijske imovine i ulaganja u dugotrajnu imovinu. Kao poslovni izdaci mogu se priznati samo izdaci o kojima postoje vjerodostojne isprave te su su izravno vezani uz ostvarivanje primitaka. Porezni obveznici koji obavljaju samostalnu djelatnost utvrđuju dohodak na temelju podataka iz poslovnih knjiga i evidencija kao što su: Obrazac KPI, Obrazac DI-obr, Obrazac KPR i Obrazac TO.

Aplikacija obrtnikVan izrađena je u excelu, vezana je za korisnika, bez ograničenja poslovne godine. otvaranje poslovne godine možete napraviti sami ili u dogovoru uz simboličnu naknadu.

Održavanje aplikacije obrtnikVan se ne naplaćuje, radi besprijekorno.

Zakonski okvir propisan je Zakonom i Pravilnikom o porezu na dohodak.

Knjigovođa može biti bilo koji obveznik, ako koristi aplikaciju obrtnikVan!

Isprave ovog knjigovodstva su ulazni računi, izlazni računi, blagajničke isprave, izvodi žiro-računa, isprave o plaćama i ostalo.

Metoda upisivanja podataka u poslovne knjige pomoću računala ako koristi aplikaciju obrtnikVan izrađenu u excelu.

Aplikacija obrtnikVan za vođenje poslovnih kniga obveznika poreza na dohodak van sustava PDV-a generira propisane poslovne knjige i to:

do 1000 stavaka godišnje po knjizi, s mogučnošću proširenja na zahtjev.

Za administraciju aplikacije obrtnikVan dostaviti:

Isporuka u roku tri (3)dana po uplati i dostavi korisničkih podataka!

Preuzmite Demo ispod:

Za ispravan rad aplikacije dozvolite izvršavanje makro naredbi!

obrtnik  Cijena:...760,00 kn   email

Ažur: 05.02.2017.g.  www.slavanconsult.hr