obavjesti Obavjesti       Kolumne

Obrazac DOH - u excelu ažur., za 2017.
Prijava poreza na dohodak za 2017.g., podnosi se nadležnoj ispostavi Porezne uprave u svhu godišnje prijave poreza na dohodak sa prvom primjenom od 01.01.2017.g. Usklaðeno sa Izmjenom Pravilnika (nn 128/2017). Tipkom Tab, prošecete kroz obrazac, upišete svoje podatke u dozvoljena polja, ispišete, ovjerite i predate u nadležnu ispostavu Porezne uprave! Cijena: 50,00 kn bez ogranièenja broja korisnika za izvještajno razdoblje. Placanje: po predracunu! Isporuka: po uplati na Vaš e-mail!

slavan-exce Obrazac IP - i Potvrda, ažur., za 2017.

slavan-exce Obrazac PO-SD - ažur., za 2017.g.

slavan-exce Obrazac R1 - novi, ažur. 19.01.2017.

slavan-exce Obrazac IO1 - novi, ažur. 04.09.2017.

slavan-exce Obrazac NP1 - novi, až. 07.05.2017.g.

slavan-exce Udruge - predaja fin. izv., až.12.07.2017.

slavan-exce Obrazac NO1 - novi ... ažur. 28.06.2017.

slavan-exce paketNadzor - za 2017., až. 02.01.2017.

kutija-za-drva Kutija za drva

23.12.2016. - Izmjene Zakona o racun.(nn 120/16.) ...

Porezna reforma - Objavljen paket propisa (nn 115/2016.) ... až.18.12.2016

Administracija weba - od 28.do 29.11.2016.g . až. 29.11.2016

slavan-exce Obrasci paketi za GO2016. ... až.25.10.2016

Honorarni suradnici - traže se .. až. 31.07.2015

slavan-exce Obrazac OKFŠ - novi za GO2016. ... až.04.03.2015

Raèun. udruga - novi Zakon(nn121/14.) . až. 22.10.2014

Obrtnici - za poreznu polug.izv ... až. 28.07.2013.g.

slavan-exce PosPlan - za izr. pos. planova . až.04.07.2012