Nazovi
095 910 4871 |  OIB:06260648163 | | 06 February 2016 21:16:34         sricko@gmail.com

consultingBusiness consulting

Slavanconsult već puno godina pruža consultantske usluge iz:

asortiman
 1. računovodstva,
  • knjigovodstvo za poduzeća,
  • knjigovodstvo za obrtnike,
  • knjigovodstvo za slobodna zanimanja,
  • knjigovodstvo za obiteljska gospodarstva,
  • knjigovodstvo za neprofitne organizacije,...
 2. informatike,
  • knjigovodstveni programi za vođenje poslovnih knjiga,
 3. investicija,,
  • projektiranje poslovnih sustava,
  • organizacija poslovnih sustava,
  • upravljanje poslovnim sustavima,
  • financiranje poslovnih sustava
   1. izrada zahtjeva za kredit,
   2. izrada poslovnih planova,
   3. izrada investicijskih programa,
   4. factoring,
   5. naplata potraživanja,
   6. financijsko posredovanje
 4. poreza, porezno savjetovanje kako obračunati porez, kako voditi porezne evidencije, kako iskoristi porezna oslobođenja i olakšice, kako podnjeti poreznu prijavu),
  • porezno savjetovanje,
  • obračun poreza,
  • porezne evidencije,
  • porezna oslobođenja i olakšice,
  • porezne prijave,...
 5. interneta,
  • izrada web stranica,

i ostalog vezano za obavljanje poduzetnicke djelatnosti.

Arhiva tečajeva DEM 1945.-1995.

Primjeri poslovnih dopisa!

Rješenja za to sadržana su u imovini koja je u poduzeće osim opreme i novca, unesena kao know-how - znati kako i software. Ta imovina predstavlja ono što svakom poduzetniku treba tj., znanje i iskustvo kako poslovati i informacijski sustav koji dnevno daje podatke o gospodarenju uloženom imovinom.


Sanja
21.10.2011.g. Da li za određenu naknadu pružate usluge savjetovanja putem maila vezano za utvrđivanje financijskog rezulta u proizvodnom poduzeću. Poslala bih vam primjer bilance i opisala kako knjižim proizvodnju. ....Slobodno pošaljite, dobit ćete odgovor, a možda prvi puta bude i gratis.....svejedno ću danas napravit uplatu.... , nema đabe ni kod... Kad je tako onda Vam u privitku dostavljam obrazac temeljniceu koji možete upisati svoje načine knjiženja, mjesta troška, konta i poslati mi u privitku e-maila, radi jednostavnije korespodencije. Na temeljnici su neki primjeri knjiženja preko kojih vi jednostavno možete unjeti svoje. U koloni opis slobodno pišite i pitajte što Vas interesira.....Stvarno ste mi puno pomogli, vjerujem da sam shvatila bit, ali vidjet ću kako će biti kad budem knjižila .

Cijena: =200,00 kn Kako kupiti?


Zahtjev za kreditIzrada zahtjeva za kredit

Temeljem kojih podataka popuniti I pripremiti zahtjev za kredit. Cijena izrade i pripreme zahtjeva za kredit iznosi 1% od iznosa traženog /odobrenog kredita.

Cijena:...=1% od IK Kako kupiti?


Izrada poslovnih planova

Poslovni plan Poslovni plan je temelj za djelovanje svakog poduzetnika do 700.000,00 kuna predracunske vrijednosti ulaganja. Zabilježeni ili napisani plan nema alternative.

Cijena:...=1% od PV Kako kupiti?


Investicijski program Izrada investicijskih programa

Investicijski elaborat je temelj za pokretanje bilo kakove ozbiljnije investicije predračunske vrijednosti iznad 700.000,00 kuna.

Cijena:...=1% od PV Kako kupiti?

PosPlan ** za izradu poslovnih planova

Eu Fondovi i sve oko njih!

Honorarni suradnici

Honorarni suradnici traže se za plasman naprije navedenog uz izdašni honorar. Za detalje na sricko@gmail.com ili 095 910 4871

Ažur: 31.07.2015.g.

Lovci na glave

Lovci na glave - što napraviti kada vas nazove headhunter - lov na one koji imaju posao...,

Ažur: za 2015.g.

Nelojalna konkurencija

Nelojalna konkurencija - monopoli - trustovi - i ostala ....,

Ažur: za 2015.g.

Gospodarska špijunaža

Gospodarska špijunaža - otkantaj i napravi si mjesto, tko pita za sredstva!?

Ažur: za 2015.g.

Obvezujuća porezna mišljenja Porezne uprave

Prema novom Pravilnik o obvezujucim mišljenjima, ispravku prijave, statistickim izvješćima i poreznoj nagodbi (nn 78/2015. od 17.07.2015., na snazi od 25.07.2015. g. Obvezujuće mišljenje je dokument koji ima pravnu snagu i morat ćete ga platiti od 5.000 do 30.000 kuna, ovisno o visini prihoda prema posljednjoj poreznoj prijavi tražitelja. Porezna uprava dužna ih je isporučiti u roku 60 dana. Izdavanje obvezujućih mišljenja kompleksan je postupak u kojem se sagledava ukupno poslovanje poreznog obveznika te njegova buduća, namjeravana poslovna aktivnost i porezni tretman iste, a ne isključivo tumaćenje poreznih propisa. Sredstva prikupljena od izdavanja obvezujućih mišljenja prihod su Porezne uprave.

Ažur: za 2015.g.

Eskontna stopa HNB-a pala na 3%!

Eskontna stopa HNB-a pala na 3%! Hej, hej, hej! Kaj to znaci da Vujcic spašava banke, zbog švicarca! Kad je trebalo spašavati gradane i poduzetnike ni malim prstom nije mrdnuo!
Odluka o diskontnoj (eskontnoj) stopi HNB (nn 115/2015.(3,0%), 66/2011.(7,0%), 132/2007.(9,0%), 120/2002.(4,5%), 39/2000.(5,9%), 28/1999.(7,9%), 28/1997.(5,9%), 68/1996.(6,5%), 50/1994.(8,5%), 35/1994.(9,5%), 15/1994.(11,0%), 116/1993.(1,1% mjesecno), 107/1993.(2,5% mjesecno), 91/1993.(3,0% mjesecno), 88/1993. (21,0% mjesecno)),

Ažur: za 2015.g.

>>UpS

paketObrtnik